Lessen seizoen 2019/2020

 

Bij voldoende deelname start voor beginners een basiscursus EHBO en een reanimatiecursus.

U kunt zich hiervoor aanmelden via:

Herhalingslessen 

 

Informatie over herhalingslessen vindt u op de Ledenpagina.

 

De lessen vinden plaats in OBS Op 'e Trije

Hegebeintumerdyk 16

9172 GP Ferwert