Home » EHBO lessen » Locatie

Locatie

De lessen, herhalingslessen en modulelessen vinden allemaal plaats in Foswert. 
Dit is het verpleeg/verzorgingstehuis van stichting zorgcombinatie Interzorg in Ferwert.

Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert