Home » EHBO lessen » Locatie

Locatie

De lessen, herhalingslessen en modulelessen vinden allemaal plaats in OBS op 'e Trije.
Dit is de openbare basisschool, naast de sporthal in Ferwert.


Hegebeintumerdyk 16 | 9172 GP Ferwert