Home » EHBO module's

EHBO module's

Er zijn verschillende aanvullende modules. Het voldoende afsluiten van een module levert een certificaat op. Deze certificaten worden aangetekend op het betreffende diploma.

Er zijn het certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen, certificaat Bediener AED, certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel en certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen.